Aanmelding en financiering:

Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het sociaal wijkteam of wmo-loket in uw gemeente. Zorg-zonodig biedt gecontracteerde zorg aan in regio Eemland (Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Soest, Baarn en Woudenberg).

Onderzoek naar uw persoonlijke situatie:
In een persoonlijk gesprek zal de gemeente onderzoek doen naar uw situatie en wat uw zorgbehoefte is. De uitslag het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de wmo. Ook kunt in dit gesprek kenbaar maken welk zorgaanbieder uw voorkeur heeft.

Als de ondersteuning is goedgekeurd wordt dit bevestigd door middel van een beschikking. Hierin staat beschreven welke hulp u nodig heeft en hoeveel uur zorg u krijgt toegekend. Als u deze beschikking binnen heeft dan kan de begeleiding bij zorg-zonodig gestart worden.

Geen vergoeding door uw gemeente?
Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw gemeente, geldt er een apart tarief. Graag informeer ik u daarover op aanvraag.

Wet Maatschappelijke ondersteuning:

De WMO is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De gemeente bepaalt samen met u wat daarvoor nodig is

Eigen bijdrage:

In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/de-wmo-in-2020/over-de-wmo-in-2020


Meer informatie over de WMO:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
www.pgb.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_maatschappelijke_ondersteuning_2015