Voor wie is Ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is er voor volwassenen vanaf 18 jaar, die hun zelfredzaamheid willen vergroten of die ondersteuning nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. U krijgt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, sociale contacten, welzijn, financiën en administratie. Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt.
Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.


Waarom Ambulante begeleiding?

Voor iedereen is het belangrijk om in zijn eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd geheel zelfstandig mogelijk. Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende regie over het eigen leven is. Het gaat dan om zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kunnen er tekorten zijn in vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven. Zorg-zonodig onderzoekt samen met u waar uw mogelijkheden liggen en speelt in op de vraag wat er "nu"nodig is.
Reguliere begeleiding:

Ondersteuning bij wonen, dagbesteding, sociale contacten, welzijn, financiën en administratie. Onderzocht wordt welke leerbaarheid er is waarbij het doel is vaardigheden aan te leren om zelfredzaam te zijn.
Doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar die op (meerdere) levensgebieden een hulpvraag hebben.

Specialistische begeleiding:

Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen of het behoud van zelfredzaamheid, zodat u in uw eigen woning kan blijven wonen en onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving
Doel is ondersteuning te geven bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven.
Deze begeleiding is voor mensen die een matige of zware beperking hebben op het gebied van: -

- psychisch functioneren,
- (probleem)gedrag
- geheugen/oriëntatie,
- visuele of auditieve beperking

Zorg-zonodig biedt (specialistische)begeleiding aan
in samenwerking met GZ- Psycholoog Maria Vis
van Psychologenpraktijk de Ridder&Vis.