Visie:

Werken met en voor mensen heeft mij altijd al gefascineerd en het geeft mij altijd een goed gevoel wanneer ik een persoonlijke bijdrage kan leveren in het welzijn van de ander. Mijn aanpak kenmerkt zich door zorgvuldigheid en het gebruik van gezond verstand wat mij vooral helpt om in  “hier en nu” blijven. Ik ben ruimdenkend, praktisch ingesteld en ben in het bezit van een goed analytisch denkvermogen. Daarnaast ben ik de dagelijkse omgang een persoon die makkelijk contact maakt en goed benaderbaar is. Mijn benadering is presentiegericht. Ieder mens wil gehoord en gezien worden en ik zie de mens achter het verhaal.  

"Zonodig"  is een verwijzing die in de zorg vaak gebruikt wordt als het om inname van extra medicatie gaat als de situatie daarom vraagt. Dit is persoongebonden tijdelijke maatregel die wordt ingezet todat de situatie is gestabiliseerd en er met "zonodig"gestopt kan worden. Vanuit deze benadering werkt zorg-zonodig. Ondersteuning wordt op maat aangeboden todat ondersteuning niet meer nodig is.